Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία


Οι τύποι διαζυγίου είναι δύο: το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο κατ’ αντιδικία.

Το συναινετικό διαζύγιο είναι ταχύτερη και οικονομικότερη νομική διαδικασία, δεδομένης της απλούστευσης της διαδικασίας και της κατάργησης της δεύτερης επ’ ακροατηρίω συζητήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείου του τόπου της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων.
Προϋποθέτει τη συμφωνία των συζύγων στη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, αν δε, υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προυποθέτει επιπλέον την έγγραφη συμφωνία τους στα θέματα που αφορούν την επιμέλεια και τη διατροφή των τέκνων και τη ρύθμιση της επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Το ιδιωτικό συμφωνητικό που περιέχει τις ανωτέρω συμφωνίες των συζύγων σχετικά με τα τέκνα, εφόσον κατατεθεί και επικυρωθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο στη διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, έχει ισχύ δικαστικής απόφασης και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.
 Το διαζύγιο κατ’ αντιδικία περιλαμβάνει  τη λύση του γάμου είτε λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου από συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και καθιστούν ανυπόφορη την περαιτέρω συνύπαρξη των συζύγων είτε  τη λύση του γάμου λόγω διετούς διαστάσεως. 
Σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί περιουσιακά στοιχεία μετά το γάμο και κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης ενδέχεται να ανακύψουν περιουσιακές αξιώσεις, για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί χωριστά αγωγή (αγωγή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα) αν δεν υπάρξει σχετική συμφωνία των συζύγων. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ανεξάρτητο θέμα από το διαζύγιο.
                                                                  ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ
ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ
      · Υπογραφή Ιδιωτικού συμφωνητικού
·       Κατάθεση κοινής αίτησης
    ·   Πληρεξούσιο προς το δικηγόρο εντός μηνός από τη δικάσιμο
   ·    Συζήτηση της αίτησης – κατάθεση προτάσεων
·       Δημοσίευση απόφασης
·       Παραίτηση από ένδικα μέσα
·       Πνευματική λύση του γάμου (στην περίπτωση του θρησκευτικού)
      · Καταχώρηση της λύσης του γάμου στο ληξιαρχείο και στο Δήμο
·       Ασφαλιστικά μέτρα
Για την διατροφή και την επιμέλεια, ενδεχομένως και για τη ρύθμιση της επικοινωνίας από το γονέα που δεν έχει ή δεν διεκδικεί την επιμέλεια
(προσωρινή ρύθμιση)
·       Αγωγή με τα ίδια ως άνω αιτήματα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις