Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Οι ανήλικοι που έχουν συνάψει γάμο (άρθ. 598 ΑΚ)

Οι ανήλικοι που έχουν συνάψει γάμο, μπορούν να ασκούν μόνοι τους αγωγές  που αφορούν τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, διαζύγιο, την αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου και να εμφανίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να χρειάζονται συγκατάθεση (άρθ. 598 ΑΚ)

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις