Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Πότε επιβάλλεται:

• Αντί για κατ'οίκον περιορισμό, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου ή λόγω μη υποβολής από αυτόν του σχετικού αιτήματος για κατ'οίκον περιορισμό 
• Αντί για περιοριστικούς όρους, εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα άλλα μέτρα δεν επαρκούν και μόνο αν αυτός διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή να υπήρξε κατά το παρελθόν φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων να προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

• Αν η αποδιδόμενη στον κατηγρούμενο πράξη απειλείται από το νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη μέχρι 20 έτη ή αν το έγκλημα τελέσθηκε κατ'εξακολούθηση ή στο πλάισιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης ή υπήρχε μεγάλος αριθμός παθόντων από αυτό και κρίνεται με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πράξης ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. 
• Στο πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου 
• Σε αντικατάσταση περιοριστικών όρων, αν αυτοί παραβιαστούν.
• Στην περίπτωση ανηλίκου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος, όταν η πράξη για την οποία κατηγορείται απειλείται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις επιβολής προσωρινής κράτησης 

• Για κατηγορούμενο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με εξαίρεση για τα κακουργήματα των άρθ. 134 και 187Α ΠΚ και των άρθ. 22 και 23 ν. 4139/2013 (ναρκωτικά με επιβαρυντικές περιστάσεις). Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να εφαρμοστεί και κατ'οίκον περιορισμός, καθώς και νοσηλεία σε νοσοκομείο (άρ. 282 παρ. 4 εδ. τελευταίο)

Διάρκεια 

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να διαρκέσει 6μήνες για τα κακουργήματα και από τα πλημμελήματα, μόνο για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κατά συρροή. 
Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί για άλλους 6 μήνες στα κακουργήματα και στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κατά συρροή για άλλους 3 μήνες. 
Σε κάθε περίπτωση έως την έκδοση οριστικής απόφασης, η διάρκειά της για το ίδιο έγκλημα δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκλημάτων, για τα οποία προβλέπεται ποινή ισοβιας κάθειρξης ή πρόσκαιρης κάθειρξης με ανώτατο όριο τα 20 έτη, μπορεί να παραταθεί για ακόμη 6 το πολύ μήνες (18μηνο) με ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα. 
• Από την επιβολή της προσωρινής κράτησης έως την έκδοση οριστικής απόφασης δεν μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη πράξη, για την οποία μπορούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη ή να απαγγελθεί κατηγορία ταυτόχρονα ή σε εύλογο διάστημα από την ήδη ασκηθείσα ποινική δίωξη συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε η προηγούμενη προσωρινή κράτηση. 

Εξαίρεση: Μπορεί να διαταχθεί νέα προσωρινή κράτηση για άλλη πράξη, αν η ποινική δίωξη γι'αυτήν δεν μπορούσε να ασκηθεί παρά μόνο μέσα στους 3 τελευταίους μήνες πριν από την πάροδο του χρονικού ορίου διάρκειας της προηγούμενης προσωρινής κράτησης ή την τυχόν απόλυση του κατηγορουμένου. Η νέα προσωρινή κράτηση δεν μπορεί να κρατήσει περισσότερο από 1 έτος και δεν παρατείνεται (άρθ. 288 παρ. 2 ΚΠΔ). 

 Αρση ή αντικατάσταση (άρ. 286 ΚΠΔ) 

Ο Ανακριτής αυτεπαγγέλτως ή με πρόταση του Εισαγγελέα μπορεί να άρει την προσωρινή κράτηση ή να υποβάλει αίτηση στο Συμβούλιο για την άρση της, εάν προκύψει ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε. 
Εναντίον της απόφασης ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών. 
Ο ίδιος ο προσωρινά κρατούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση στον Ανακριτή για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, με άλλους όρους. 
Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή, επιτρέπεται προσφυγή στο συμβούλιο μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση της διάταξης. 
Ο Ανακριτής με γραπτή γνώμη του Εισαγγελέα, μπορεί με αιτιολογημένη διάταξη να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους, ή να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς όρους με ευμενέστερους ή δυσμενέστερους. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη γνώμη του Εισαγγελέα, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα (άρθ. 171 παρ. 1 β ΚΠΔ). 
Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή, επιτρέπεται στον Εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο να προσφύγουν στο συμβούλιο πλημ/κών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση (για τον Εισαγγελέα) ή από την επίδοση (για τον κατηγορούμενο) της διάταξης του ανακριτή. 
Η προσφυγή και η προθεσμία άσκησής της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις