Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΑ
Σύμφωνα με το άρθρο. 94 του Νόμου 3852/2010 υπάρχει δυνατότητα  πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου σε παιδιά που είναι μη αναγνωρισμένα ή προέρχονται από άγνωστους γονείς. 

Η διαδικασία είναι απλή και έχει ως εξής:
Ο έχων τη γονική  μέριμνα ή ο επίτροπος  ενός παιδιού με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Δήμο εγγραφής του, με αίτημα το παιδί να λάβει ως πατρώνυμο ή μητρώνυμο, όποιο όνομα εκείνος επιλέξει.  Ο Δήμος θα συντάξει ανακοίνωση για την πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου και θα την αναρτήσει  στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δήμου.
Μετά από την πάροδο 8 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου με την οποία θα γίνει δεκτή η αίτηση περί της πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου.
Μετά την απόφαση αυτή, θα γίνει η εγγραφή στο δημοτολόγιο, στα μητρώα αρρένων (αν πρόκειται για αγόρι) και έτσι το παιδί θα έχει αποκτήσει πατρώνυμο ή μητρώνυμο.
Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστούμε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε ένα παιδί η έλλειψη ενός τέτοιου στοιχείου, τόσο για την ψυχολογία του όσο και σε πρακτικά θέματα, όπως π.χ. όταν θα καλείται να υποβάλει μία ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία υποχρεωτικό πεδίο είναι η συμπλήρωση ονόματος πατρός και μητρός.

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις