Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΑ
Σύμφωνα με το άρθρο. 94 του Νόμου 3852/2010 υπάρχει δυνατότητα  πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου σε παιδιά που είναι μη αναγνωρισμένα ή προέρχονται από άγνωστους γονείς. 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Αρχιμανδρίτης ασελγούσε σε 5χρονο μέσα στο Μοναστήρι


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Πότε επιβάλλεται:

• Αντί για κατ'οίκον περιορισμό, όταν το μέτρο αυτό δεν επαρκεί ή δεν μπορεί να επιβληθεί λόγω έλλειψης γνωστής διαμονής του κατηγορουμένου ή λόγω μη υποβολής από αυτόν του σχετικού αιτήματος για κατ'οίκον περιορισμό 
• Αντί για περιοριστικούς όρους, εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι τα άλλα μέτρα δεν επαρκούν και μόνο αν αυτός διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή να υπήρξε κατά το παρελθόν φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή για παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή ενός εκ των παραπάνω στοιχείων να προκύπτει σκοπός φυγής του ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Προκαταρκτική εξέταση

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν 3160/30.6.2003 (Επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις): "Ο εισαγγελέας, όταν λάβει τη μήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήματα όμως ή πλημμελήματα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κινεί την ποινική δίωξη μόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση (την οποία έχει δικαίωμα να ενεργεί, κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 περ. α` ΚΠΔ ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών για να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης) ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Επίσης, μπορεί να μην ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 3 ΚΠΔ, "όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1,44 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την έγκληση". 

Τι είναι τα ασφαλιστικά μέτρα

Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάζονται σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρ.682 παρ.1 ΚΠολΔ). 
Ο σκοπός του ασφαλιστικού μετρου είναι να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα (ακόμα και υπό αίρεση ή προθεσμία), ή να ρυθμιστεί προσωρινά μια κατάσταση, γι'αυτό κι ο νόμος ορίζει ρητά, ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, δεν μπορεί να οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση.
Για αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατίθενται από 01-01-2016, το δικαίωμα μπορεί να αφορά και μέλλουσα απαίτηση (αρ.682 παρ.1 εδ.2 ΚΠολΔ). 

Καθ'ύλην αρμοδιότητα (αρ. 683 ΚΠολΔ) 


Αν η κύρια αγωγή ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Ειρηνοδικείο. Αν η κύρια αγωγή δεν ανήκει στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, και αν η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν αφορά σε συναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης, ή σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο. Αν έχει ήδη ασκηθεί η κύρια αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, και η υπόθεση δεν αφορά σε νομή ή κατοχή, αρμόδιο να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα είναι και το Πολυμελές. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση. 

 Περιεχόμενο της αίτησης

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις