Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
1.     Απόλυτο ή ολικό: η απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί πλέον από κανένα νομιμοποιούμενο πρόσωπο και ως προς κανένα σκέλος της
Αφορά στην επίδραση της απόφασης σε μια μεταγενέστερη δίκη, εφόσον απαγορεύεται η νέα δίωξη του ίδιου προσώπου για την ίδια πράξη.
2.      Σχετικό: η απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί από ορισμένο μόνο από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα, ενώ μπορεί να προσβληθεί από άλλο (πχ διότι δεν έχει παρέλθει για όλα τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα η προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου)

3.     Μερικό: η απόφαση δεν μπορεί να προσβληθεί μόνο για ορισμένο μέρος της, ενώ μπορεί να προσβληθεί ως προς άλλο μέρος της (π.χ. σε ορισμένα μέρη της είναι οριστική, ενώ σε άλλα μη οριστική)

4.     Συνέπειες: τελειωτική περάτωση της δίκης και εκτελεστό της απόφασης.

5.     Δεν συνιστά δεδικασμένο η θέση της υπόθεσης στο αρχείο (ΑΠ 1053/2013).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
-Ταυτότητα προσώπου. 
- Ταυτότητα της πράξης. 
- Αμετάκλητη απόφαση ή βούλευμα 
 Προσοχή: 
Η αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωση κάποιου ως αυτουργού, δεν δημιουργεί δεδικασμένο υπέρ ή κατά άλλου που κατηγορείται ως συναυτουργός.
 Επίσης: 
Δεδικασμένο παράγεται από το διατακτικό της απόφασης ή του βουλεύματος και όχι από το αιτιολογικό.

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
- Δίωξη που πραγματοποιείται κατά παράβαση του δεδικασμένου κηρύσσεται απαράδεκτη 
- Λαμβάνεται υπ’όψιν και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, σε κάθε στάδιο της δίκης.
 - Μπορεί να προβληθεί ως λόγος αναίρεσης, υπό την προϋπόθεση να έχει προβληθεί στο Δικαστήριο της ουσίας, διαφορετικά η προβολή του για πρώτη φορά στον Άρειο Πάγο είναι απαράδεκτη (ΑΠ 268/2011).

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις