Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Υιοθεσία Η υιοθεσία προβλέπεται από τον Αστικό μας Κώδικα και μπορεί να αφορά είτε παντρεμένο ζευγάρι, είτε μονογονέα (άνδρα ή γυναίκα), είτε ιδιωτικά, είτε μέσω ιδρύματος. 
Προυποθέσεις:

 1] Αυτός που υιοθετεί ανήλικο πρέπει: 
- να είναι ικανός για δικαιοπραξία
 - να έχει συμπληρώσει τα τριάντα του χρόνια και 
- να μην έχει υπερβεί τα εξήντα. 
 2] Η διαφορά ηλικίας του υιοθετούντος με το τέκνο δεν πρέπει είναι μικρότερη από 18 έτη και μεγαλύτερη από 50. Σε περίπτωση υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, οι προϋποθέσεις αυτές αρκεί να συντρέχουν στο πρόσωπο μόνο του ενός. Ο έγγαμος δεν μπορεί να υιοθετήσει χωρίς τη συναίνεση του συζύγου του, η οποία παρέχεται αυτοπροσώπως με δήλωση στο δικαστήριο. 

Διαδικασία: 
 Ο υποψήφιος θετός γονέας υποβάλει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της κατοικίας του.
 Για να υιοθετηθεί ένας ανήλικος χρειάζεται να συναινέσουν ενώπιον του δικαστηρίου οι γονείς του, αφού συμπληρωθούν τρεις μήνες από τη γέννηση του τέκνου. Στην πράξη, οι περισσότεροι υποψήφιοι θετοί γονείς παραλαμβάνουν από το νοσοκομείο το τέκνο μόλις γεννηθεί ήδη και πριν την παρέλευση του τριμήνου και δίδεται από τους φυσικούς γονείς μια πρώτη συναίνεση και βέβαια μετά την παρέλευση του τριμήνου πρέπει να ακολουθήσει και η κανονική συναίνεση. 
Πριν από την τέλεση της υιοθεσίας διεξάγεται από την αρμόδια για τις υιοθεσίες κοινωνική υπηρεσία της Περιφέρειας, κοινωνική έρευνα και συντάσσεται έκθεση, η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο, για την έκδοση δικαστικής απόφασης. Μαζί με την έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας, κατατίθενται στο δικαστήριο ιατρικές εξετάσεις των υποψήφιων θετών γονέων, αποδεικτικά της περιουσίας τους, καταστάσεις μισθοδοσίας και τυχόν Ε9, εκκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ποινικά μητρώα.
 Μονογονείς:
 Για τους μονογονείς οι προυποθέσεις είναι ίδιες, απλά θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εισοδήματα και ότι υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλουν, ώστε το παιδί να μεγαλώσει ισορροπημένα έχοντας και τα δύο πρότυπα γονέων (π.χ. παππούς , γιαγιά κλπ). 
Στο δικαστήριο απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση τόσο των φυσικών γονέων όσο και των θετών για να συναινέσουν άπαντες για την υιοθεσία. 
 Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το Δικαστήριο και όταν η απόφαση που θα εκδοθεί γίνει τελεσίδικη, καταχωρίζεται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και το υιοθετημένο παιδί εξομοιώνεται με γνήσιο τέκνο των θετών του γονέων.

GOOGLE+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις